Voorgeschiedenis 

De Schermer polder is in de jaren ’30 van de van zeventiende eeuw doorgelegd. Daarvoor werd gebruik gemaakt van maarliefst 52 achtkante binnenkruiers. In 1929 werd hun taak overgenomen door elektrische gemalen, waarna het waterschap besloot de molens van de hand te doen. Gelukkig is er alsnog een aanzienlijk deel van de watermolens bewaard gebleven. In 1964 werden de elf overgebleven molens overgedragen aan de Schermer Molens Stichting. Deze organisatie zet zich as meer reeds 50 jaar in om dit cultureel erfgoed in stand te houden. Veel van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden zijn sindsdien uitgevoerd door ons bedrijf. 

Groot restauratieproject 

In 2002 verschaften de Rijksdienst Monumenten Zorg en het VBS-fonds subsidie aan de Stichting met als doel alle bestaande molens in de Schermer volledig te restaureren en maalvaardig te maken. Gezien wij, door onze grote betrokkenheid in deze regio, de molens zeer goed kennen, is het niet verwonderlijk dat wij opdracht kregen om de restauratie van drie van hen uit te voeren. Het ging hier om ‘Ondermolens K’ en ‘C’ en ‘Poldermolen O’. Om de molens weer maalvaardig te maken werden er uitgebreide werkzaamheden verricht aan de waterloop. In ‘Ondermolen K’ werd verder nieuwe vijzel en vijzelwiel geplaatst. Ook in ‘Poldermolen O’ is de stalen vijzel vervangen door een nieuw exemplaar van hout. Het vervangen van dezelfde onderdelen in ‘Poldermolen O’ werd op dat moment niet strikt noodzakelijk geacht. Nadat in 2008 een brok van het vijzelwiel was afgebroken, werd dit echter alsnog gedaan. 

  • Plaats: Schermerpolder
  • Periode: 2005-2006, 2008
  • Opdrachtgever: Stichting Schermer Molens (tegenwoordig: Schermer Molens Stichting)