Voorgeschiedenis 

De Twuyvermolen, officieel Molen A geheten, werd in 1663 voltooid. Het was de laatste molen die werd gebouwd ter bemaling van de Geestmerambacht polder. Daarnaast had de Twuyvermolen een functie in de onderbemaling Beverkoog. In 1926 werd zijn taak over genomen door een gemotoriseerd gemaal, en in de decennia daarna werd het gaandewerk verwijderd. In 1974 werd de Twuyvermolen weer draaivaardig gemaakt, en in 2010 kreeg zij een nieuwe koningsspil en vijzel. Nog altijd is de uitwatering echter gedempt, waardoor de molen zijn water niet kwijt kan. Hopelijk zal dit in de nabije toekomst veranderen.

Grondige renovatie 

Na jaren lang in handen te zijn geweest van Jaap Kriek, werd de Twuyvermolen gekocht door Suzanne Jong en haar man Rob Basten uit Zuid-Scharwoude. Zij wilden deze niet alleen tot hun nieuwe thuis maken, maar ook tot een toeristische trekpleister met informatiecentrum. Hiervoor achtten zij een grondige renovatie noodzakelijk. Eind 2014 werden wij daarom door hen benaderd om hun grootse plannen tot uitvoering te brengen. Nadat bouwhistorisch onderzoek is verricht door architect Rob de Vries, zijn wij begonnen met het verwijderen van het gehele interieur. Van boven tot onder werden alle wanden, vloeren en binnenbetimmering verwijderd. Ook was de molen in de drie-en-halve eeuw van zijn bestaan ernstig verzakt (10cm) en verschoven (6cm). Nadat de molen in zijn geheel weer is rechtgezet, zijn ook de tafelementen vervangen en de achtkantstijlen aangelast.

Kijk voor meer informatie over de restauratie van de Twuyvermolen op de website van Suzanne Jong en Rob Basten. 

  • Plaats: Sint Pancras
  • Periode: 2015-2017
  • Opdrachtgever: Suzanne Jong en Rob Basten
  • Bouwhistorisch onderzoek en architect interieur: Rob de Vries